Nga – Việt Nam

Hợp tác ASEAN – Nga và cơ hội của Việt Nam

LS Lê - 2022-09-09 09:36:15
Việt Nam đang nổi lên là một cầu nối giữa các tổ chức kinh tế với các nước lớn trên thế giới. Điều này mang lại những cơ hội rất lớn đối trong bối...