Nga và Ukraine

Xu hướng toàn cầu hóa có bị “đảo ngược” vì xung đột?

Huy Hoàng - 2022-04-05 12:44:28
Chưa bao giờ trong lịch sử mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, các cuộc biến động lại nối đuôi nhau diễn ra liên tiếp như hiện nay. Mở đầu là cuộc chiến thương...