Netfix

3 đại bàng mạnh nhất thế giới sắp đổ bộ vào Việt Nam

Tuệ Ngô - 2023-03-23 16:05:16
Mới đây, Reuters đưa tin SpaceX, Netflix và Boeing sẽ là một trong số các công ty tham gia phái đoàn kinh doanh “lớn nhất từ ​​trước đến nay” của Hoa Kỳ tới...