Mỹ Trung Ấn

Tín hiệu đen tối phát ra từ cuộc khủng hoảng Sri Lanka

Lan Hoa - 2022-07-25 16:30:13
Việc Sri Lanka vỡ nợ như một lời cảnh báo khẩn cấp đến nhiều quốc gia, từ tình hình kinh tế đến quan hệ ngoại giao và cả những cuộc tranh giành quyền lực...