mua sắm chống Covid-19

Chuyển Bộ Công an xác minh 89 gói thầu mua sắm chống Covid-19 ở Hà Nội

Hạ Băng - 2023-01-18 10:59:51
Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an để xác minh thông tin 89 gói thầu mua sắm chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội bị đội giá. Chuyển Bộ Công an xác minh...