mua bán nợ

Rao bán nợ ngân hàng biến tướng!

Công Luân - 2023-03-04 21:10:20
Một số ngân hàng gần đây rao bán nhiều khoản nợ lạ lùng, như khoản nợ gốc 8 triệu đồng được rao giá 3,6 tỷ đồng, khoản nợ vay tiêu dùng chỉ hơn 13.000...