một quận của Ukraine

Lãnh đạo ly khai nói một quận của Ukraine muốn được sáp nhập vào Donetsk

2022-04-20 20:56:33
Lãnh đạo vùng ly khai Donetsk, Đông Ukraine Denis Pushilin cho biết, một quận thuộc vùng Zaporizhzhia đã đề nghị tách khỏi Ukraine và muốn được sáp nhập vào Donetsk. Ông...