mộ liệt sĩ

Khai quật lại 13 mộ liệt sĩ thanh niên xung phong: Không tìm thấy hài cốt

2020-05-28 21:36:15
Khi khai quật lại để tìm hài cốt liệt sĩ thanh niên xung phong C933, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn chỉ phát hiện một số hiện vật, không tìm thấy hài cốt. Sáng...