Mậu Thân 1968

Dấu ấn đau thương Mậu Thân 1968

2022-02-09 05:49:54
Khoảng hạ tuần tháng 4 năm 1968, những đợt tân binh bổ sung đầu tiên lần lượt đến đơn vị, quân số tăng lên từng ngày. Bấy giờ Quyết Thắng đã là trung...