ly quang dieu

CHÍNH PHỦ MỚI – Những cơ hội và thách thức từ bài viết của ông Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyễn Sĩ Dũng - 2021-04-03 10:50:07
Việt Nam sắp có Chính phủ mới. Chính phủ sẽ bắt đầu nhiệm kỳ khi quy mô nền kinh tế đã vượt qua Singapore và Malaysia. Chỉ vài ngày nữa, Chính phủ mới sẽ...