lý lịch tư pháp

Gỡ bỏ nỗi ám ảnh mang tên lý lịch tư pháp

Công Luân - 2023-07-11 05:46:13
Phiếu lý lịch tư pháp đang lạm dụng, làm khó người dân. Thậm chí, có doanh nghiệp yêu cầu người lao động cứ 6 tháng phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp mới dù...