lương tối thiểu vùng

Đừng để người lao động bị bỏ lại!

Thành An - 2024-06-24 11:29:59
Cần nhìn nhận một thực tế, việc tăng 30% lương cơ sở từ ngày 1/7 cho cán bộ công chức, viên chức là một nỗ lực lớn của Chính phủ trong việc cải cách tiền...