lương cao

Không ít người đang hưởng mức lương 950 triệu đồng/tháng ở Việt Nam!

Bích Ngân - 2023-02-10 15:36:10
Theo khảo sát vừa thực hiện, thị trường lao động Việt Nam hiện có nhiều vị trí công việc được trả mức lương rất cao… Ngân hàng là ngành có nhiều vị...