lương cán bộ

Năm cuối cùng lương Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tính theo hệ số

2021-06-30 09:05:19
Việc tính lương theo ngạch bậc với công thức cũ: Hệ số lương nhân với mức lương cơ sở, chỉ còn thực hiện trong vòng 1 năm nữa. Từ 1/7/2022, lương của...