lực lượng CSGT

Bài toán trách nhiệm khi Luật Trật tự ATGT đường bộ được thông qua

Đặng Trường - 2022-01-22 16:56:06
Khi dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được công bố, một bộ phận chuyên gia, người dân cho rằng dự thảo này mang tới nhiều quyền hạn hơn...