Luật Viễn thông

Đấu giá tài nguyên viễn thông: Mã đẹp, số đẹp do thị trường quyết định

Hạ Băng - 2023-06-22 15:43:59
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, sửa đổi quan trọng của Luật Viễn thông là mã đẹp, số đẹp sẽ do thị trường quyết định,...