Luật Nhà ở

2 Luật tác động lớn đến thị trường bất động sản sẽ được trình Quốc hội

2022-02-10 08:45:00
Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, tháng 10/2022 thông qua. Được biết 2 Luật này sẽ...