Luật Nhà ở

“Mặt trái” của nhà ở xã hội

Hạ Băng - 2023-05-09 12:07:07
Nhiều người không thuộc nhóm thu nhập thấp hoặc đã có nhà vẫn có thể mua được căn hộ xã hội. Một dự án nhà ở xã hội Khái niệm “nhà ở xã hội” xuất...