luật Magnitsky
Trò hề nhân quyền và mưu đồ áp đặt đạo luật Magnitsky
Bảo An - 2020-08-04 17:55:47
Âm mưu kêu gọi Chính phủ Mỹ áp dụng Đạo luật Magnitsky đối với Việt Nam đang được một số cá nhân, tổ chức chống đối trong và ngoài nước tiến hành. Nguy...
Cảnh giác âm mưu áp dụng luật Magnitsky vào Việt Nam
Hải Anh - 2020-07-12 18:39:21
Gần đây, một số đối tượng, tổ chức và đặc biệt là “Nhà xuất bản tự do” luôn đăng tải nhiều bài viết có nội dung liên quan đến luật Magnitsky với...
Đọc nhiều