Luật đặc khu

Tạm dừng quy hoạch Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

2020-06-24 16:29:41
Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Tạm...