Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi

Bỗng dưng muốn khóc, khi không được xem là “người tiêu dùng” nữa!

Phạm Khoa - 2023-02-20 10:31:11
Trước giờ vẫn được xem là một trong hai chủ thể của khái niệm “người tiêu dùng”, nhưng mới đây, trong quá trình tiếp thu ý kiến xây dựng Luật Bảo vệ...