lithium

‘Kho báu khổng lồ’ lớn nhất thế giới dưới lòng đất miền đông Ukraine

2022-03-04 12:10:29
Trữ lượng lithium của Ukraine đã thu hút sự chú ý toàn cầu trước khi xảy ra xung đột quân sự với Nga. Nằm sâu bên dưới lòng đất ở Ukraine là nguồn tài nguyên...