Lính dù

Có một đội quân người Việt bắn vào Việt Minh trong trận Điện Biên Phủ

2020-05-05 20:49:49
Ai cũng biết trận Điện Biên Phủ là trận quyết chiến sinh tử giữa Việt Minh và Pháp diễn ra tại lòng chảo Điện Biên Phủ năm 1954. Là nơi đấu trí giữa tướng...