lệnh cấm vận

Cố vấn của ông Biden: Mỹ sẵn sàng bắt Trung Quốc “trả giá”

Cao Phúc - 2021-01-30 20:14:21
Kể từ ngày bắt đầu tiếp quản nước Mỹ, chính quyền Biden đã liên tục phát đi những tín hiệu khẳng định họ sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận cứng rắn...