Lê Phước Vũ

Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ k.hủng bố gần 60 Sư cô, Giáo hội tỉnh Lâm Đồng làm ngơ?

Thu Quách - 2022-02-12 14:59:01
Gần 60 sư cô, ni cô đang sinh sống, tu học tại cơ sở phụ chùa Dược sư, huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng kêu cứu, khi bị Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen của...