lao động thất nghiệp

Trong bức tranh kinh tế cuối năm, bấu víu vào đâu?

Diệu Hương - 2022-11-11 13:57:50
Những ngày qua, lướt đọc thông tin trên mạng, ta bắt gặp liên tiếp những dòng thông tin về việc hàng nghìn công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động và có...