lao động chui ở Campuchia

Bẫy “ngọt ngào” và những cuộc trốn chạy thoát thân

Ngọc Thắm - 2022-08-29 12:15:21
Đại dịch Covid-19 khiến nhiều gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn, khốn đốn. Nhà thì người thân mất vì nhiễm bệnh không người tiễn đưa, còn nhà thì người...