lạm phát hoa hậu

“Lạm phát” hoa hậu: Không nên chỉ đánh giá dưới lợi ích kinh tế

An Diễm - 2022-10-27 04:36:23
Theo thống kê sơ bộ năm 2022, các sân chơi sắc đẹp ở Việt Nam trở nên sôi động với hàng chục cuộc thi ở phạm vi toàn quốc, chưa tính đến các cuộc thi quy...