ky thi thpt quoc gia 2019

Sau khi phúc khảo, 204 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả

2019-08-01 21:41:20
Toàn quốc có tổng số bài thi đã phúc khảo là 57.639, trong đó có 40.887 bài trắc nghiệm. Số bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204. Bộ GD-ĐT...
Đáp án tất cả các bài thi THPT quốc gia 2019 đã được Bộ GD-ĐT công bố. BBT mời bạn đọc xem đáp án của các môn thi này. Đáp án tất cả các môn thi THPT quốc...
Bài chọn lọc