Kỷ lục ngoại giao

“Kỷ lục mới” của Thủ tướng Phạm Minh Chính

An Diễm - 2022-11-18 11:06:56
Chỉ trong vòng một tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ít nhất 8 cuộc hội đàm, gặp đỡ, đón tiếp liên tục với những nguyên thủ Quốc gia hàng đầu thế...