Kỳ họp Quốc hội bất thường lần 2

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần 2 và câu trả lời cho những vấn đề nóng bỏng

Phạm Khoa - 2023-01-16 15:09:14
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã kết thúc sau 4 ngày làm việc. Kết quả của kỳ họp này đã cho thấy sự nhanh nhạy, kịp thời của cơ quan...