kraken

Tại sao biến thể Covid-19 “Kraken” lại khiến các chuyên gia lo ngại?

Tuệ Ngô - 2023-01-15 13:26:27
Kể từ khi Omicron trở thành biến thể Covid thống trị thế giới, nó đã có rất nhiều hình dạng . Đầu tiên là BA.1, sau đó là BA.5 và cuối cùng là các loại khác,...