kit xet nghiem việt á

Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang khẳng định không nhận ‘quà’ của Việt Á

2022-05-08 06:57:28
3 đơn vị của tỉnh Hậu Giang mua kit test của Công ty Việt Á với tổng số tiền 12,3 tỉ đồng. Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang khẳng định không nhận hoa hồng, không...