kit test COVID-19 Việt Á
Hà Giang đang thanh tra các đơn vị liên quan việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á với giá hơn 500 nghìn/kit test. Trong...
Bài chọn lọc