kinh tế toàn cầu

Việt Nam: Điểm sáng kinh tế toàn cầu và một kỷ lục chưa từng có

Bích Ngân - 2023-12-28 13:53:05
Bất chấp những khó khăn, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế rất ấn tượng. Năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có không...