kinh doanh dịch vụ

TP.HCM sẽ là trung tâm tài chính quốc tế

Bích Vân - 2023-08-18 12:23:15
TP HCM đang hội tụ cả lợi thế, tiềm năng lẫn yêu cầu phát triển và quyết tâm chính trị cho việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Đại hội lần thứ XIII...