kiểm toán

Tranh cãi kiểm toán dự án hay một phần dự án đầu tư hợp tác công tư

2020-05-28 11:05:03
Một số đại biểu cho rằng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cần phải kiểm toán toàn bộ, song nhiều quan điểm lại không đồng tình và chỉ...