khung giá đất

Bỏ khung giá đất: Giải quyết nỗi lo cho người dân khi bị thu hồi

Minh Thanh - 2022-08-12 15:00:26
Hiện nay phần lớn các vụ khiếu kiện về đất đai thuộc trường hợp được Nhà nước thu hồi đất đều xoay quanh việc giá đất đền bù thấp hơn khá nhiều...