khu Mả Lạng

Đất vàng treo 2 thập kỉ cuối cùng đã được hạ bảng

Công Luân - 2023-03-19 12:53:20
Cứ ngỡ tưởng rằng Quận 1 với Quận 2 cách nhau con sông Sài Gòn mới chỉ xảy ra thảm cảnh nơi sáng đén, nơi lầm lũi. Thế nhưng, ngay giữa nơi xa hoa bậc nhất,...