Khu Công nghệ cao TP.HCM

TP.HCM đã tận dụng thỏi nam châm siêu hút vốn FDI như thế nào?

Minh Thanh - 2022-09-16 11:47:24
Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2002, Khu Công nghệ cao (KCNC) của TP.HCM đã trở thành “địa chỉ” đầu tư quen thuộc của nhiều dự án công nghệ cao trong...