không xây nhà hát

Từ một quyết định của TP.HCM…

Minh Thanh - 2022-08-29 16:16:19
Dịp lễ 2/9 năm nay, thay vì tổ chức bắn pháo hoa như những năm trước thì lãnh đạo TP.HCM đã quyết định sẽ không bắn pháo hoa. Lãnh đạo thành phố quyết tâm...