không ai bỏ lại phía sau

Lòng nhân ái trong cuộc chiến giữa thời bình

Hạnh Phúc - 2022-10-19 07:18:36
Hỗ trợ nhà ở, y tế, học tập … luôn nằm trong những chính sách hỗ trợ người nghèo được triển khai toàn diện và đồng bộ trong thời gian qua. Chống đói nghèo...