Khánh Hòa

Kết luận kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

2019-08-24 14:09:22
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì...