Kháng chiến chống Pháp

Chiến thắng Biên giới 1950: Mở cánh cửa với các nước XHCN

2020-10-13 07:04:48
Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng cũng chính thức trở thành đầu mối (cửa ngõ) giao lưu giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa. Trong chặng đường 30 năm chiến...