khan hiếm

Ai chịu trách nhiệm về tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt hiện nay?

Công Luân - 2022-11-02 15:52:06
Chiều 1/11/2022, sau kỳ điều hành của Liên Bộ Công thương – Tài chính, tình trạng thiếu xăng dầu vẫn tiếp diễn. Gần 20% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM...