khai tử sổ hộ khẩu

Sự lạc hậu cuối cùng được gỡ bỏ

Công Luân - 2023-03-04 21:02:03
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng đặt câu hỏi: “Trên thế giới bây giờ có bao nhiêu quốc gia còn hộ khẩu? Nước Lào cạnh chúng ta còn không?...