khách du lịch trung quốc

Phát hiện du khách Trung Quốc giả tàn tật sang Việt Nam ăn xin

2019-12-02 10:46:20
Trước đó, những nghi phạm này có thời gian lưu trú ở Thái Lan. Sau khi hết hạn visa, cả nhóm tiếp tục sang Malaysia và Việt Nam hành nghề ăn xin. 4 người đàn ông...