kênh tàu hủ

Lênh đênh những phận đời trên dòng kênh đen, bạc đầu chờ thoát “treo” 

Ái Dân - 2022-07-12 11:40:10
Len sâu vào các con hẻm của TP.HCM nhiều năm nay vẫn tồn tại những “xóm nước đen” đúng nghĩa, với những cuộc đời lặng lẽ trong các khu nhà ở lợp mái tôn,...