IELTS

Chung điểm IELTS mà đỗ đại học này trượt đại học kia: Nguyên nhân và hướng giải quyết

2024-02-23 17:42:12
Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL để xét tuyển vào đại học đang ngày càng phổ biến. Điều này giúp...