Huỳnh Uy Dũng

Đại Nam của ông Dũng ‘lò vôi’ lỗ triền miền, âm vốn chủ sở hữu

2021-12-16 16:55:22
Kết thúc năm 2020, vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam đã âm gần 344 tỷ đồng, đó là hệ quả sau nhiều năm liên tục thua lỗ của doanh nghiệp. Sau...