Hứa Thị Phấn

Cách chức bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự TP.HCM

2021-07-11 19:03:26
Thành ủy TP.HCM đã quyết định kỷ luật cách chức bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự TP đối với ông Vũ Quốc Doanh, nguyên cục trưởng, vì vi phạm thi hành...